Rekrutacja w NAVIC

Proces rekrutacji wygląda u nas następująco:

Ogłoszenie – Selekcja najlepszych CV – Rozmowa kwalifikacyjna (wywiad kompetencyjny oraz behawioralny) – Rozmowa z zarządem

Na rozmowie kwalifikacyjnej następuje sprawdzenie umiejętności technicznych kandydata poprzez wypełnienie testu kompetencyjnego oraz odbywa się krótka rozmowa w języku angielskim.