Dobór turbodmuchawy i wykonanie projektu technicznego zabudowy